Terms & Conditions เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ (อัพเดต 16 พฤษภาคม 2565)

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Hatalad โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการอย่างระมัดระวังก่อนใช้บริการ ซึ่งในข้อตกลงฉบับนี้ คำว่า "ผู้ใช้" หมายถึงผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ส่วนคำว่า "เรา" และ "ของเรา" หมายผู้จัดทำเว็บไซต์ Hatalad ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำระบบและเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ ส่วนคำว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน" หมายถึงผู้ใช้บริการ และ Hatalad หรือ Hatalad.com คือระบบเว็บไซต์ที่ให้บริการ

1 เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน Terms & Conditions

 1. - ในการใช้งาน/สร้างบัญชี ใน Create Account Hatalad ท่านจำเป็นต้องใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook Login เท่านั้น
 2. - เราจะเก็บบันทึก เฉพาะชื่อผู้ใช้และรหัส ID ของ Facebook ลงในฐานข้อมูล เพื่ออ้างอิงความเป็นเจ้าของบัญชีของ Hatalad
 3. - ภาพโปรไฟล์จาก Facebook API จะถูกนำไปใช้เป็นภาพโปรไฟล์ของบัญชี Profile Picture ของ Hatalad
 4. - ท่านสามารถออกจากระบบ Logout หรือลบบัญชี Delete Hatalad account ของท่าน เมื่อไม่ต้องการใช้งานชั่วคราว หรือ ตลอดไป สามารถเข้าไปจัดการ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ โดยกดที่เมนู ออกจากระบบ หรือ ลบบัญชี ตามภาพด้านล่าง
  https://www.hatalad.com/shop/shop.php#delacc
 5. - แอพของเราไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เฟสบุ๊ค ยกเว้น USER ID ของ Facebook หลังจากท่านลบข้อมูลบัญชีแล้ว ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะหายไปทันที ไม่สามารถกู้คืนได้
 6. - To use/create an account in Create Account Hatalad you need to login with Facebook Login only
 7. - We will only keep the Facebook username and ID code into the database to refer to Hatalad's account ownership
 8. - Profile picture from Facebook API will be used as profile picture of Hatalad's Profile Picture account
 9. - You can log out of Logout or delete your Delete Hatalad account when you do not need it temporarily or forever. at the link below by clicking on the menu Sign out or delete account as shown in the picture below
  https: //www.hatalad.com/shop/shop.php#delacc
 10. - Our app does not collect others personal information of Facebook except Facebook's USER ID & NAME . After you delete your account information Everything related to the user will disappear immediately,Cannot be restored.

1.1 การให้บริการบนเว็บ Hatalad.com ป็นการให้บริการแก่ท่านตามเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการให้บริการ") และ "ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้" ซึ่งดูและการใช้งานของท่านผ่านเว็บ hatalad.com
ทั้งนี้ "เงื่อนไขการให้บริการ" อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การใช้บริการ Hatalad.com ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการนี้ นอกจากนี้ ในการใช้บริการ Hatalad ท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบของเราเท่านั้น
1.2 เว้นเสียแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกำหนดไว้ไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขใน Hatalad แล้วนั้นให้ถือว่าอยู่ภายใต้ "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ด้วยทั้งสิ้นทุกประการ
1.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงหรือยกเลิก Hatalad (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการนี้) ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไป ได้ตลอดเวลาโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

2. รายละเอียดเกี่ยวกับ Hatalad

Hatalad.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการที่ช่วยบันทึกการขายแบบออนไลน์ โดยสามารถช่วยให้การจดบันทึกออร์เดอร์ จัดการสินค้า/ลูกค้า ได้เร็วและสะดวกมากขึ้น รองรับการพิมพ์ไร้สายด้วยปริ้นเตอร์บลูทูธผ่านมือถือ
ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนใช้บริการ Hatalad ท่านจะใช้งานได้ฟรี และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน โดย Hatalad จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลการขายของท่านไว้ โดยข้อมูลการการขายและข้อมูลส่วนตัวของท่านดังที่กำหนดในข้อ 3 จะถูกเก็บรักษาอย่างดี ทั้งนี้ ดังอธิบายโดยละเอียดในข้อ 6 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

3. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้

 • - เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในลักษณะที่เหมาะสม
 • - บัญชี hatalad จะเข้าใช้งานผ่านระบบ FACEBOOK เท่านั้น โดย FB ID&NAME จะถูกใช้เป็นตัวยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี
 • - ข้อมูลต่างๆที่ท่านเพิ่มไว้ในระบบ เช่น รายการสินค้า รายการขาย จะถูกบันทึกใช้งานเฉพาะท่านและผู้ที่ท่านอนุญาติให้ใช้งานร่วมกัน
 • - เราจะเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูล เฉพาะตามที่ท่านอนุญาติให้เราใช้งานและความเหมาะสม
 • - เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ ได้รับความยินยอม, ถือว่าได้รับความยินยอม, ความยินยอมไม่จำเป็นสำหรับการประมวลผล
 • - ท่านสามารถออกจากระบบ / ลบบัญชีของท่าน เมื่อไม่ต้องการใช้งานชั่วคราว หรือ ตลอดไป
 • 4. ความรับผิดชอบ

  4.1 เราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญเสีย และหรือเสียหายซึ่งตามมา หรือซึ่งบังเอิญเกิดขึ้น หรือซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นใด เช่น ความเสียหายแก่บริการทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการ Hatalad เป็นต้น
  4.2 เราจะไม่รับผิดชอบ และไม่ชดใช้ความเสียหาย หากระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ระบบเว็บไซต์ Hatalad ได้ใช้งานอยู่ ได้ทำงานผิดพลาด หรือ อุปกรณ์เสียหาย จนข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

  5. การสิ้นสุดการบริการ

  5.1 หากท่านไม่ต้องการใช้บริการ Hatalad อีกต่อไป ท่านสามารถลบบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา
  5.2 เราสามารถระงับการเข้าใช้ Hatalad และสิ้นสุดการใช้บริการ Hatalad ของท่านได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่คำนึงว่าท่านได้รับความเสียหายหรือไม่ และการกระทำดังกล่าวของเราจะไม่ก่อให้เกิดความผิดใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย เราสามารถสิ้นสุดการเข้าใช้ Hatalad ของท่านได้ทุกขณะ หากท่านไม่ได้เข้าใช้งานในรอบระยะเวลาหก (1-6) เดือน ในกรณีที่เราระงับการเข้าใช้ Hatalad ของท่าน  - นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งาน Terms & Policy & Privacy -